CONVOCARE CONGRESUL AVOCAȚILOR 23-25 MARTIE 2017

 

În conformitate cu dispozițiile art. 62 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii nr. 213/18 februarie 2017 a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, se convoacă CONGRESUL AVOCAŢILOR pentru zilele de joi, 23 martie - orele 14,00, vineri, 24 martie – orele 09,00, sâmbătă, 25 martie orele 09,00 la Hotel Intercontinental, Sala Rondă, etaj 1, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1, București.

 

            Congresul avocaților va dezbate tema ”Avocatul și accesul la justiție”.

 

Avocații interesați pot transmite la UNBR, prin e-mail (congres2017@unbr.ro) - în vederea publicării - articole precum și observații, propuneri, sugestii, etc, cu privire la tema Congresului.

Informații suplimentare http://uniuneabarourilor.ro/category/congresul-avocatilor-2017/

 

          În conformitate cu dispozițiile art. 64 din Legea nr. 51/1995, ordinea de zi a Congresului este următoarea:

 

1.     Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.).

2.     Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului de conducere al Casei de Asigurări a Avocaților.

3.     Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2016 și a proiectului de buget al U.N.B.R. pentru anul 2017.

4.     Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2016 și a proiectului de buget al Casei de Asigurări a Avocaților pentru anul 2017.

5.     Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei centrale de cenzori a U.N.B.R..

6.     Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei de cenzori a Casei de Asigurări a Avocaților.

7.     Prezentarea raportului anual al Comisiei centrale de disciplină.

8.     Analiza rapoartelor și a proiectelor de buget prezentate în vederea aprobării acestora.

9.     Ratificarea Statutului (Codex) Casei de asigurări a avocaților.

10. Ratificarea modificărilor Statutului profesie de avocat.

11. Completarea componenței Consiliului U.N.B.R. (desemnarea reprezentanților Barourilor Prahova și Vrancea). Actualizarea compunerii Comisiei centrale de disciplină.

12. Adoptarea de hotărâri și rezoluții.

13. Diverse.