CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Avocatilor

11 mai 2013, ora 9.00

SALA PALATULUI

Ordinea de zi:

  1. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfăşurată în anul 2012;
  2. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului financiar-contabil pentru anul 2012;
  3. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă în anul 2012;
  4. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea şi gestiunea sa pentru anul 2012;
  5. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a proiectului de buget pentru 2013;
  6. Diverse.