Din motive obiective, cursul "Accesul liber la justiție, factor esențial în statul de drept", susținut de domnul consilier av. dr. cercetător științific Iosif FRIEDMANN-NICOLESCU, programat în data de 9 martie 2017, orele 14.00-15.30 se reprogramează în data de 6 martie 2017, orele 14.00-15.30.