Candidatii declarati admisi la examenul de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2013, şi care au depus cererea de înscriere la examen la Baroul BUCUREŞTI, sunt invitati sa descarce de mai jos Decizia nr. 750/9/26.10.2013 a Consiliului U.N.B.R. cu tabelul anexat, in scopul depunerii documentatiei necesare înscrierii în Tabloul avocaţilor Baroului Bucuresti, cu respectarea condiţiilor şi după îndeplinirea formalităţilor prevăzute de Legea nr. 51/1995, republicată şi Statutul profesiei de avocat.