După încheierea lucrărilor Adunării Generale, se organizeaza o dezbatere creditată cu 15 puncte de pregatire profesională, destinata participantilor la Adunarea Generala. Temele ce vor fi supuse dezbaterii sunt urmatoarele: „Asistenta juridica si reprezentarea in Noul Cod de Procedura Penala “ – lector dl. Decan av. Ion Ilie-Iordachescu, „Structuri paralele profesiei de avocat“ – lector cons. av. Mihai Tanasescu, „File din istoria avocaturii“ – lector cons. av. Iosif Nicolescu Friedmann.
         Materialele vor putea fi consultate pe site-ul baroului incepand cu data de 22.04.2014.