DOCUMENTE NECESARE IN VEDEREA INSCRIERII PE TABLOUL AVOCATILOR BAROULUI BUCURESTI (STAGIARI SAU DEFINITIVI) A CELOR CARE AU PROMOVAT EXAMENUL DE PRIMIRE IN PROFESIE, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

  • Decizia de primire in profesie (copie);
  • Cerere-tip de inscriere ca avocat stagiar/definitiv;
  • Actele privind forma de exercitare a profesiei, respectiv contractul de colaborare cu avocatul indrumator pentru avocatii stagiari, (4 exemplare) sau inscrisuri privind exercitarea profesiei ca avocat definitiv, inclusiv acte privind spatiul, dupa caz, pentru avocatii definitivi;
  • Declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in niciunul din cazurile de nedemnitate prevazute de art. 14 din legea nr. 51/1995;
  • Declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in niciunul din cazurile de incompatibilitate prevazute de art. 15 din legea nr. 51/1995
  • Dovada privind asigurarea profesionala (copie);
  • Dovada platii taxei de inscriere pe tablou: 1500 lei pentru avocatii stagiari si 3000 lei pentru avocatii definitivi.