Incepand cu data de 07.12.2017 va asteptam pentru :

  • Vizarea pe anul 2018  a cardurilor tip CCBE (avocati definitivi) - se  realizeaza prin aplicarea  pe loc a timbrului holografic.
  • Vizarea pe anul 2018  a legitimatiilor de avocat (pe suport hartie) se  realizeaza prin aplicarea  pe loc a timbrului holografic.
  • Depunerea cererilor pentru carduri actualizate pentru anul 2018 (avocati stagiari)

            

In cazul in care se impune emiterea unui card tip CCBE nou (furt, pierdere, distrugere, schimbare de nume, etc), avocatul va completa cererea tip specifica si o va depune la biroul IT, cam. 501. Cererea se va inainta la UNBR in vederea emiterii unui nou card,  si va fi supus acelorasi conditii de eliberare, inclusiv cu privire la plata taxei de emitere card.

In cazul in care se impune emiterea unui card nou de tip clasic pentru avocati stagiari sau straini (furt, pierdere, distrugere, schimbare de date, etc), avocatul va completa cererea tip specifica si o va depune la biroul IT, cam. 501. Pentru furt/pierdere se achita o taxa suplimentara de emitere de 10 lei, in contul baroului, la casierie et.IV. si este necesara publicarea unui anunt de pierdere/furt intr-un cotidian de larga circulatie si declararea acestui fapt la barou.

   

Cardul de avocat  stagiar este valabil pana la sfarsitul anului in curs, mentionat pe card, iar cardul tip CCBE pentru avocatii definitivi are o perioada de valabilitate de 5 ani, mentionata pe card, urmand a fi vizat anual prin aplicarea unui timbru holografic, numai in masura in care sunt indeplinite toate conditiile cerute pentru eliberarea documentului.

Consiliul Baroului Bucuresti reaminteste avocatilor obligatia de plata a taxelor si contributiile datorate bugetului Baroului Bucuresti, U.N.B.R. si Filialei Bucuresti a C.A.A. conform dispozitiilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, republicata.

                                             TAXE BAROUL BUCURESTI                         TAXE U.N.B.R. :

AVOCATI DEFINITIVI -         420 lei/an (35 lei/luna)                                  144 lei/an (12 lei/luna)
AVOCATI STAGIARI -           180 lei/an (15 lei/ luna)                                   96 lei/ an ( 8 lei,luna)                                                    
CONT BAROUL BUCURESTI
RO63 RNCB 0080005630040001
BCR Sucursala Lipscani

Modelele legitimatiilor de avocat de tip card (clasice sau CCBE) se regasesc in Statutul profesiei de avocat, astfel cum a fost modificat prin Hotararea Consiliului U.N.B.R.  nr.852 / 2013.