Baroului Bucuresti, luand act de dispozitiile Hotararii nr. 1117/05.06.2015 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, informeaza candidatii cu privire la inscrierea la examenul de primire în profesie, sesiunea SEPTEMBRIE 2015.

Data desfasurarii examenului este 14 septembrie 2015.  

Candidatii se pot inscrie la Baroul Bucuresti in intervalul 31 iulie 2015 – 17 august 2015.

       In intervalul de inscriere dosarele se depun in zilele lucratoare, intre orele 9.00 – 15.00.

       Termenul final de inscriere (de depunere a documentatiei si de plata taxei) este luni, 17 august 2015, orele 15.00.

       Dosarele de inscriere se depun la sediul baroului, etaj VI.

       Conditiile de inscriere, cererea-tip, continutul dosarului, regulamentul de examen, tematica si bibliografia sunt  cele aprobate prin Hotararea nr. 1117/05.06.2015 a Consiliului UNBR..

       Inscrierea candidatilor de va realiza distinct, in functie de calitatea pe care acestia o vor obtine, in urma promovarii examenului, respectiv de avocat stagiar sau avocat definitiv.

       Dosarul de inscriere se depune in 2 exemplare (unul continand acte originale si copii certificate si altul continand fotocopii ale actelor depuse in primul dosar) si va contine cererea-tip insotita de actele prevazute de Regulamentul de examen.

Cererea-tip de înscriere se poate descarca de pe site sau se poate ridica de la secretariatul baroului.

 

         I. Pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie certificata pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrica*
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie**.

          

II. Pentru dobandirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie legalizata;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrica*
 • dovada promovarii examenului de definitivare in functia juridica indeplinita anterior
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie**.

           Nota: *certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică, poate fi emis de catre orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru;

                   ** sunt exceptati candidatii de la examenele anterioare de primire in profesie care nu au promovat.

         Taxa de examen este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2015”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2015”.

Relatii suplimentare la telefon nr. 021/315.45.38 , 021/314.93.38, 021/311.19.10,  email: secretariat@baroul-bucuresti.ro.