In raport de dispozitiile art. 63 lit. h) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 28 al O.U.G. nr. 159/2008, stabilirea datei pentru sustinerea examenului de dobandire a titlului profesional de avocat definitiv intra in competenta Consiliului Uniunii Nationale a Avocatilor din Romania. Consiliul U.N.B.R. se intruneste trimestrial la convocarea Presedintelui U.N.B.R., conform prevederilor art. 62 alin. 4 din Legea nr. 51/1995.