Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea  examenului pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv în perioada 17-21 februarie 2010.  

Examenul va fi susţinut de către avocaţii stagiari care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) din Lege şi se se va desfăşura conform Regulamentului de examen aprobat prin Decizia nr. 268/22 septembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R. şi modificat prin Decizia nr. 447 din 21 februarie 2009 a Consiliului U.N.B.R.

Înscrierea la examen se va face prin cererea formulată conform art. 5 din Hotărârea nr. 295/15 decembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R. care se va depune la baroul din care face parte avocatul stagiar pana vineri, 22 ianuarie 2010.


Dosarul de inscriere

Cererea-tip de înscriere se poate descarca de pe site sau se poate ridica de la secretariatul baroului.

La cerere se anexeaza urmatoarele acte:

a)      chitanta de plata a taxei de înscriere la examen - copie;
b)      raportul avocatului indrumator.

Depunerea documentatiei si plata taxelor este obligatorie atat pentru avocatii stagiari care se inscriu la cerere cat si pentru avocatii stagiari inscrisi din oficiu.

 
Data limita a inscrierilor

Termenul final de inscriere (de depunere a documentatiei si de plata taxei) este 22.01.2010, orele 14.00.

Perioada de inscriere este 04.01. - 22.01.2010, orele 10.00 - 14.00. Dosarul de inscriere se depune la sediul baroului, et. 5, camera 502.

 
Materii de examen:

Statutul profesional al avocatului şi exercitarea profesiei de avocat este materie obligatorie.


Dreptul civil si dreptul penal sunt materii de baza, care se asociaza in mod obligatoriu cu disciplina de drept procesual corespunzatoare, aceasta din urma fiind socotita prima materie optionala.

Alegerea intre materiile de baza, drept civil si drept penal, apartine candidatilor care au dreptul si obligatia de a opta in acest sens.

De exemplu, candidatul trebuie sa faca optiunea intre drept civil si drept penal, iar in cazul in care opteaza pentru dreptul civil, aceasta implica optiunea corespunzatoare pentru dreptul procesual civil, care va fi considerata prima materie optionala.


Pentru celelalte doua materii optionale, candidatii pot alege oricare dintre urmatoarele materii:

·        Drept civil (daca nu a fost ales ca materie de baza)

·        Drept procesual civil (daca nu a fost ales Dreptul civil ca materie de baza)

·        Drept penal (daca nu a fost ales ca materie de baza)

·        Drept procesual penal (daca nu a fost ales Dreptul penal ca materie de baza)

·        Drept bancar şi instituţii de credit. Elemente ale procedurii insolvenţei

·        Drept comercial şi dreptul societăţilor comerciale (contracte comerciale; societăţi comerciale)

·        Dreptul familiei

·        Dreptul muncii şi securităţii sociale

·        Elemente de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, a activităţii notariale şi activităţii executorilor judecătoreşti

·        Contencios administrativ şi contravenţional

 

 In alegerea materiilor optionale nu mai opereaza asocierea obligatorie a dreptului substantial cu dreptul procesual.

Avocatii stagiari inscrisi din oficiu

Avocatii stagiari inscrisi din oficiu la examenul de definitivare in profesie, sesiunea februarie 2010, sunt cei care implinesc stagiul profesional la data de 17.02.2010.

Acestia au obligatia sa se prezinte la examenul de definitivat conform prevederilor art. 294 din Statutul profesiei de avocat.

Obligatiile de depunerea documentatiei si de exercitare a optiunilor pentru materiile de examen sunt aplicabile si avocatilor inscrisi din oficiu.

Neindeplinirea acestor obligatii pana la data de 22.01.2010 atrage imposibilitatea optarii pentru materiile dorite, candidatii urmand a sustine examenul la urmatoarele materii stabilite de Consiliu:

·        Statutul profesional al avocatului şi exercitarea profesiei de avocat

·        Drept civil si drept procesual civil;

·        Drept penal si drept procesual penal.

Examinarea candidaţilor pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv se va efectua de către Comisia naţională de examen numită de Consiliul U.N.B.R., iar desfăşurarea examenului se va face în faţa subcomisiilor de examen.

Tematica de examen şi bibliografia la disciplinele Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual penal şi Organiarea şi exercitarea profesiei de avocat,  pot fi descărcate  de mai jos. Pentru celelalte discipline de examen, tematica şi bibliografia este cea prevăzută în Hotărârea nr. 295/15 decembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R.

Taxa de înscriere la examen este de 833 lei (inclusiv TVA), pentru Baroul Bucuresti si UNBR - putand fi achitata dupa cum urmeaza: la casieria baroului - etaj 4; în contul Baroului Bucuresti Cod IBAN: RO63 RNCB 0080005630040001, B.C.R. Sucursala Sala Palatului, cod fiscal RO4283155.

 
Relatii suplimentare se pot solicita la sediul baroului, et. 5, Cancelarie, telefon 311.19.10, 315.45.38, 314.39.99.