SEDINTA CONSILIULUI BAROULUI BUCURESTI

31 mai 2016

PROCES-VERBAL

Extras

Nr. Crt.

Subiecte pe ordinea de zi

Solutia

 

 

A. Politica profesionala si activitatea baroului

 

2.

Reconvocare adunare generala pentru 2 iunie, ora 14.00 

Propunere din partea Decanului pentru adresarea unei solicitari catre UNBR cu privire la modificarea Statutului ca urmare a neintrunirii cvorumului la adunarea generala

Consiliul este informat de catre Decan cu privire la faptul ca au fost prezenti in data de 26 mai 2190 de avocati, din 9547 de avocati cu drept de exercitare a profesiei, astfel incat nu s-a realizat cvorumul legal pentru prima convocare.

In aceste conditii, Consiliul dispune reconvocarea Adunarii Generale a Avocatilor pentru 2 iunie 2016, ora 14.00, la Sala Palatului.

Totodata, dispune informarea membrilor Baroului cu privire la obligatia legala de a se prezenta la convocarile organelor de conducere.

In unanimitate, Consiliul dispune prezentarea situatiei avocatilor care au absentat la ultimele 3 adunari convocate, pentru a constata daca sunt incidente prevederile art. 43, teza finala, din Legea nr. 51/1995, in conformitate cu care „absentarea repetata si in mod nejustificat constituie abatere disciplinara“.

Cu ocazia evaluarii situatiei absentilor ce urmeaza a fi comunicata, Consiliul va hotari si cu privire la modul de suportare a cheltuielilor ocazionate de nerealizarea cvorumului la ultimele 3 adunari organizate, in cuantum de cca. 40.000 de euro.


Avizat Decan