Avocații înscriși în Registrul de asistență judiciară, sunt anunțați, că începând cu luna octombrie 2017, planificarea periodică avocaților la organele judiciare nu  se va mai regăsi pe site-ul Baroului București.

Avocații vor lua cunoștință de planificarea periodică în urma transmiterii pe adresa de e-mail a fiecărui avocat înscris în Registrul de asistență judiciară prin grija Serviciului IT din Cadrul Baroului București și la sediul Serviciului de Asistență Judiciară.

 

 conducător SAJ

Daniela Zaharia Manescu