Avocaţii stagiari înscrişi din oficiu la examenul de definitivare in profesie, sesiunea aprilie 2009, au obligaţia să se prezinte la examenul de definitivat conform prevederilor art. 294 din Statutul profesiei de avocat.

În ipoteza în care avocaţii înscrişi din oficiu nu şi-au exercitat dreptul de opţiune pentru materiile de examen, examenul va fi susţinut la Statutul profesional al avocatului şi exercitarea profesiei de avocat, Drept civil şi Drept procesual civil, Drept penal şi Drept procesual penal, in zilele de 22, 23 si 24 aprilie 2009, AMFITEATRUL 4 - Universitatea „Nicolae Titulescu".

Accesul în sala de examen este permis cel mai târziu până la ora 08.15.

Candidaţii vor avea asupra lor legitimaţia de avocat, vizată la zi, precum şi dovada de plată a taxei de examen.