La Baroul Bucuresti au inceput inscrierile pentru examenul de admitere in profesia de avocat, sesiunea septembrie 2016. Depunerea dosarelor este posibila pana in 17 august 2016.

      In vederea asigurării unor condiţii civilizate pentru înscrierea candidaţilor, s-a pus la dispoziţia acestora un spaţiu generos pentru desfăşurarea operaţiunilor de înscriere, respectiv Sala de Festivităţi "Flavius Teodosiu", de la etajul VI, dotată cu aer condiţionat, suficiente scaune şi apă potabilă. 

      Programul zilnic de înscriere, respectiv de la ora 9.00 la ora 15.00, este de natură a oferi timp suficient celor care doresc să se înscrie, nefiind necesară înscrierea pe liste prealabile.

      In scopul derulării fără incidente a înscrierii la examen, se recomanda candidatilor sa se asigure că prezintă dosare complete, conform Regulamentului de examen, atât din punct de vedere al conţinutului, cât şi al formei, respectând cerinţele privind natura documentelor depuse (acte originale, copii legalizate, copii simple certificate conform cu originalul, după caz).