Ca urmare a neintrunirii cvorumului necesar, in conditiile art. 52 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI anunta ca Adunarea Generala Ordinara reconvocata la data de 12.10.2008 nu s-a putut intruni in mod legal.