INFORMARE CU PRIVIRE LA INTALNIRE REPREZENTANTILOR BAROULUI BUCURESTI CU CONDUCEREA TRIBUNALULUI BUCURESTI

 

Consiliul Baroului Bucuresti informeaza membrii baroului ca, la 19 februarie 2016, a avut loc o intalnire intre o delegatie a baroului si conducerea Tribunalului Bucuresti, pentru identificarea modalitatilor de imbunatatire a relatiilor profesionale dintre avocati si magistrati, precum si facilitarea exercitarii profesiei de avocat in cadrul instantelor din Tribunalul Bucuresti.

Reprezentantii Baroului Bucuresti au fost: avocat Ion Dragne, Decan, avocat Mihail Ciobanu, consilier si avocat Mihai Hotca, consilier.

La intalnire, Tribunalul Bucuresti a fost reprezentat de catre doamna judecator dr. Laura Andrei, Presedinte.

In cadrul intalnirii au fost puse in discutie numeroase probleme a caror rezolvare ar fi de natura sa imbunatateasca modul de exercitare a profesiei de avocat, atat in limitele mandatului acordat de catre Consiliul Baroului Bucuresti, cat si tinand cont de sesizarile si sugestiile avocatilor, transmise in baza invitatiei postata pe site-ul baroului.

Dintre problemele abordate in cadrul intalnirii, una dintre cele mai importante a fost facilitarea accesului avocatilor la dosarele aflate pe rolul Tribunalului Bucuresti.

Presedintele Tribunalului Bucuresti a informat reprezentantii baroului ca, pentru implementarea unui sistem informatizat de acces al avocatilor la dosare, sunt necesare eforturi financiare, logistice si umane considerabile, dat fiind numarul mare de cauze aflate pe rolul acestei instante.

S-a manifestat disponibilitatea initierii unui demers comun catre Ministerul Justitiei si Consiliul Superior al Magistraturii, pentru asigurarea conditiilor necesare realizarii proiectului de acces la dosarul in forma electronica.

In acest sens, s-a adus la cunostinta reprezentantilor Baroului Bucuresti, deplina deschidere a conducerii Tribunalului Bucuresti pentru sprijinul necesar in vederea realizarii demersurilor comune catre autoritatile implicate in asigurarea serviciului public al justitiei, in scopul obtinerii aprobarilor si resurselor necesare pentru facilitarea accesului avocatilor la studierea dosarelor pe cale electronica.

Cu privire la solicitarea de a se permite fotocopierea sau scanarea dosarelor, cu mijloace proprii ale avocatului, fiind necesara modificarea Regulamentului de organizare si functionare a instantelor, urmeaza ca Baroul Bucuresti, cu sprijinul U.N.B.R., sa efectueze o solicitare in acest sens catre Consiliul Superior al Magistraturii.

S-au discutat, de asemenea, aspecte legate de:

-          rezolvarea problemelor specifice Serviciului de Asistenta Judiciara, inclusiv cu privire la virarea la timp a sumelor reprezentand onorarii pentru asistenta judiciara din oficiu, dar si aspecte ce tin de realizarea unei comunicari electronice a delegatiilor din oficiu si standardizarea acestora;

-          adoptarea unor masuri privind reglementarea unui program distinct al avocatilor in relatia cu arhiva;

-          realizarea unor proiecte comune privind pregatirea profesionala a avocatilor si magistratilor.

Concluziile intalnirii au fost aprobate de catre Consiliul Baroului Bucuresti, care a hotarat efectuarea oricaror demersuri legale necesare pentru realizarea obiectivelor menite sa asigure imbunatatirea conditiilor de exercitare a profesiei de avocat la instantele din Bucuresti.