Mergand pe linia transparentei totale a activitatii Baroului Bucuresti, informam pe cei interesati ca nivelul indemnizatiilor lunare ce se acorda membrilor Consiliului Baroului Bucuresti este de 700 lei, inclusiv pentru decan si prodecani, la care se adauga suma de 100 lei, reprezentand
cuantumul jetonului de prezenta pentru fiecare sedinta. Subliniem ca sumele mentionate mai sus sunt brute, din acestea scazandu-se
impozitul datorat bugetului de stat si respectiv contributia pentru sanatate. La nivelul lunii octombrie indemnizatia pentru un membru al consiliului, prezent la toate cele 4 sedinte lunare, a fost de 873 lei.