Ca urmare a verificarii cererilor de inscriere la examenul de definitivat, sesiunea aprilie 2009, in cadrul sedintei din 31.03.2009, Consiliul Baroului Bucuresti prezinta rezultatele verificării cererilor de înscriere la examen şi lista avocaţilor care sunt înscrişi din oficiu la examen avându-se în vedere data înscrierii în barou, conform prevederilor art. 2 alin (2) din Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 452/2009.
Avocatii stagiari inscrisi din oficiu la examenul de definitivare in profesie, sesiunea aprilie 2009, sunt mentionati in tabelul de mai jos.
Acestia au obligatia sa se prezinte la examenul de definitivat conform prevederilor art. 294 din Statutul profesiei de avocat.

Avand in vedere ca pana la expirarea termenului de inscriere la examen acestia nu si-au manifestat optiunile si nu au depus dosarul de inscriere, se va permite sustinerea examenului de definitivat cu conditia prezentarii in prima zi de examen a dovezii achitarii taxei,  candidatii urmand a sustine examenul la urmatoarele materii stabilite de Consiliu:


·        Statutul profesional al avocatului şi exercitarea profesiei de avocat (exercitarea profesiei de avocat, disciplina, etica şi deontologia profesională, asigurările sociale ale avocaţilor, perfecţionarea pregătirii profesionale a avocaţilor) - in data de 22.04.2009;
·        Drept civil si drept procesual civil - in data de 23.04.2009
·        Drept penal si drept procesual penal - in data de 24.04.2009.
Candidaţii a căror cerere de înscriere la examen a fost respinsă în urma verificării ori candidaţii înscrişi din oficiu pot formula contestaţii / cereri de justificare obiectivă a absenţei de la examen, în termen de 48 de ore de la afişarea listei la sediile Barourilor, RESPECTIV PANA LA DATA DE 07.04.2009, ORA 14.00, la sediul baroului, et. 5, cam. 513 sau la nr. fax 021/312.10.84.

Orice nereguli in afisarea optiunilor formulate pot fi semnalate la sediul baroului, et. 5, Cancelarie, telefon 311.19.10, 315.45.38, 314.39.99 sau la nr. fax 021/312.10.84.

 Examenul se va desfăşura la sediul Universităţii „Nicolae Titulescu" din Calea Văcăreşti nr. 185, sector 4, Bucureşti.