În conformitate cu prevederile Deciziei 268/ 2007 a Consiliului U.N.B.R , republicata CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI, aduce la cunostinta urmatoarele:


1.                           Organizarea examenului de obtinere a titlului profesional de avocat definitiv, sesiunea noiembrie 2010, începand cu data de 24 noiembrie 2010, pentru toti avocatii stagiari, membri ai Baroului Bucuresti, care indeplinesc conditiile prevazute de art.17, alin.(1) din Lege,

2.                          Regulamentul de examen privind obtinerea titlului profesional de avocat definitiv este cel adoptat prin  Decizia nr. 268/2007  a Consiliului Uniunii Nationale din Romania , cu modificarile si completarile instituite prin Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr.844/11.09.2010 .

3.                          Dosarul de inscriere

Cererea-tip de înscriere se poate descarca mai jos sau se poate ridica de la secretariatul baroului.

La cerere se anexeaza urmatoarele acte:

a)       chitanta de plata a taxei de înscriere la examen - copie;
b)       raportul avocatului indrumator.

4.       Taxa de înscriere la examen este de 700 lei (inclusiv TVA), pentru Baroul Bucuresti si UNBR - putand fi achitata dupa cum urmeaza: la casieria baroului - etaj 4; în contul Baroului Bucuresti Cod IBAN: RO63 RNCB 0080005630040001, B.C.R. Sucursala Sala Palatului, cod fiscal RO4283155.
Depunerea documentatiei si plata taxelor este obligatorie pentru toti avocatii stagiari care vor sustine examenul pentru dobandirea titlului profesional de avocat definitiv.

5. Data limita a inscrierilor
Termenul final de inscriere (de depunere a documentatiei si de plata taxei) este 20.10.2010, orele 14.00. Perioada de inscriere este 04.10.2010 - 20.10.2010. Dosarul de inscriere se depune la sediul baroului, et. 5, cam. 502, intre orele 10:00 -14.00.

6. Materii de examen:

6.1.    Statutul profesional al avocatului şi exercitarea profesiei de avocat (exercitarea profesiei de avocat, disciplina, etica şi deontologia profesională, asigurările sociale ale avocaţilor, perfecţionarea pregătirii profesionale a avocaţilor) este materie obligatorie.
6.2.    Dreptul civil si dreptul penal sunt materii de baza, care se asociaza in mod obligatoriu cu disciplina de drept procesual corespunzatoare, aceasta din urma fiind socotita prima materie optionala.
Alegerea intre materiile de baza, drept civil si drept penal, apartine candidatilor care au dreptul si obligatia de a opta in acest sens.
De exemplu, candidatul trebuie sa faca optiunea intre drept civil si drept penal, iar in cazul in care opteaza pentru dreptul civil, aceasta implica optiunea corespunzatoare pentru dreptul procesual civil, care va fi considerata prima materie optionala.

6.3. Pentru celelalte doua materii optionale, candidatii pot alege oricare dintre urmatoarele materii:

·        Drept civil (daca nu a fost ales ca materie de baza)
·        Drept procesual civil (daca nu a fost ales Dreptul civil ca materie de baza)
·        Drept penal (daca nu a fost ales ca materie de baza)
·        Drept procesual penal (daca nu a fost ales Dreptul penal ca materie de baza)
·        Drept bancar şi instituţii de credit. Elemente ale procedurii insolvenţei
·        Drept comercial şi dreptul societăţilor comerciale (contracte comerciale; societăţi comerciale)
·        Dreptul familiei
·        Dreptul muncii şi securităţii sociale
·        Contencios administrativ şi contravenţional
·        Elemente de drept fiscal. Procedura fiscala si contencios fiscal.

 In alegerea materiilor optionale nu mai opereaza asocierea obligatorie a dreptului substantial cu dreptul procesual.

7. Toate probele de examen se vor susţine în scris, conform Deciziei nr.268/2007, republicata.

8. Avocatii stagiari inscrisi din oficiu

Avocatii stagiari inscrisi din oficiu au obligatia sa se prezinte la examenul de definitivat conform prevederilor art. 294 din Statutul profesiei de avocat.

 Obligatiile de depunerea documentatiei si de exercitare a optiunilor pentru materiile de examen sunt aplicabile si avocatilor inscrisi din oficiu.
Neindeplinirea acestor obligatii pana la data de 20.10.2010 atrage imposibilitatea optarii pentru materiile dorite, candidatii urmand a sustine examenul la urmatoarele materii stabilite de Consiliu:

- Statutul profesional al avocatului şi exercitarea profesiei de avocat (exercitarea profesiei de avocat, disciplina, etica şi deontologia profesională, asigurările sociale ale avocaţilor, perfecţionarea pregătirii profesionale a avocaţilor).
- Drept civil si drept procesual civil
- Drept penal si drept procesual penal

Relatii suplimentare se pot solicita la sediul baroului, et. 5, Cancelarie, telefon 311.19.10, 315.45.38, 314.39.99.

Documente utile: