Invitatie de participare la

ADUNAREA GENERALĂ ELECTIVĂ a Filialei Bucuresti-Ilfov a Casei de Asigurari a Avocatilor

 

Având în vedere ca avocatii au  calitatea de asigurați la sistemul propriu de asigurări sociale, Consiliul Baroului București invită membrii baroului să participe la Adunarea Generală Electivă a Filialei București-Ilfov a C.A.A, care va avea loc în data de 6 mai 2017, la Sala Palatului, începând cu ora 10.00.

Ordinea de zi:

1.   Alegerea Consiliului de Administrație care va fi format dintr-un număr de 5 membri permanenți, din care unul va fi în mod obligatoriu pensionar al sistemului propriu C.A.A. și alegerea a 3 membri supleanți, dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar al sistemului propriu C.A.A.

2.   Alegerea Comisiei de Cenzori care va fi formată dintr-un număr de 3 membri, dintre care doi avocați în activitate şi un avocat pensionar al sistemului propriu C.A.A.

3.  Diverse

Conform art. 43 din Legea nr. 51/1995 și ale art. 232 alin. (2) si (3) din  Statutul profesiei de avocat, obligatia de participare este prevazuta sub sanctiunea raspunderii disciplinare, în condițiile legii și statutului.

Ca urmare a caracterului electiv al adunării, prezența la adunare este personală și obligatorie, nefiind posibilă reprezentarea prin mandat.

Cu ocazia adunării generale va fi organizată o CONFERINȚĂ de formare profesională continuă cu tema „Sistemul de pensii în noua reglementare“, lectori: consilier avocat Nicu Tiberius și consilier avocat Mihai Tanasescu.
Evenimentul este creditat cu 5 puncte de pregătire profesională.