Având in vedere Protocolul încheiat între Uniunea Naţionala a Barourilor din România şi Institutul Naţional al Magistraturii, în ceea ce priveşte implementarea acţiunii de  asigurare a cadrului de desfăşurare a practicii avocaţiale a auditorilor de justiţie, cursanţi ai I.N.M, 

            Baroul Bucuresti invita  formele de exercitare a profesiei de avocat, să  sprijine efectuarea practicii auditorilor de justitie în cadrul programului de îmbunătățire a dialogului dintre magistrați ş‎i corpul profesional al avocaţilor având ca obiect aducerea la cunoştinta  viitoriilor magistrați  specificul activității din avocatura.

            In acest sens, vă rugam să va exprimaţi disponibilitatea de a asigura desfaşurarea stagiului de practica in cadrul formei dvs. de exercitare a profesiei  la adresa de e-mail: elena.hirdau@baroul-bucuresti.ro.

            De asemenea, vă rugam sa precizaţi:

            - numele şi prenumele îndrumatorilor şi numărul de auditori care poate fi primit în practică  şi îndrumat efectiv (conform regulamentului, maxim doi auditori de justiţie la un îndrumător), având in vedere că indrumător poate fi numai un avocat definitiv cu vechime in profesie de cel puţin 8 ani. În acest scop, vor fi avuţi in vedere numai îndrumatorii care pot asigura in mod efectiv activitate de îndrumare;

             -domeniul preponderent de activitate/specializare al formei de organizare a profesiei;

             - adresa completă, telefon, fax, email la care forma de exercitare a profesiei işi desfasoara în mod real şi efectiv activitatea;

            Precizam  că pentru anul 2017 aceasta activitate a fost planificata în perioada       16 ianuarie – 12 februarie 2017.

            Baroul Bucuresti aduce la cunoştinta membrilor săi că va face demersuri pentru ca activitatea îndrumatorilor auditorilor de justitie în cadrul proiectului mai sus amintit, să fie evaluata şi punctata ca activitate de pregatire profesionala.