Baroul Bucuresti aduce la cunostinta avocatilor  ca, in conformitate cu masurile dispuse pentru asigurarea bunei functionari a Serviciul de Asistenta Judiciara, acest serviciu este coordonat, pe baza contractuala specifica profesiei de avocat, de un membru al Baroului, selectat de catre Consiliul Baroului Bucuresti.

       Avand in vedere vacantarea pozitiei de coordonator SAJ incepand cu data de 1.07.2015, avocatii interesati sunt invitati sa depuna, pana la 10 .07.2015, orele 15,00, o scrisoare de intentie, insotita de urmatoarele:

- curriculum vitae;

- proiect managerial;

- declaratie cu privire la conflictul de interese;

- oferta financiara.

       Scrisoarea de intentie poate fi inregistrata la Secretariat sau transmisa pe fax sau e mail, pe adresa secretariat@baroul-bucuresti.ro.,  fax: 021.312.10.84

      Coordonarea serviciului presupune, in principiu, prezenta zilnica la Serviciul de Asistenta Judiciara si obligatia coordonatorului de a nu asigura, direct sau prin interpusi, activitati de asistenta judiciara, in nici una dintre componentele sale definite de Legea nr.51/1995, OUG  nr. 51/2008 sau de legi speciale,  pe intreaga perioada in care asigura aceasta activititate.

 

DECAN,

Av. Ion Dragne