Baroul București aduce la cunostința avocaților că, în conformitate cu măsurile dispuse pentru asigurarea bunei funcționări a Serviciului de Asistență Judiciară, acest serviciu urmează a fi coordonat, pe bază contractuală specifică profesiei de avocat, de un membru al Baroului, selectat de catre Consiliul Baroului București.

      Avocații interesați sunt invitați să depună, până la 26.05.2017, o scrisoare de intenție, însoțită de următoarele:

- curriculum vitae;

- declarație cu privire la conflictul de interese;

- cerința financiară.

       Scrisoarea de intenție poate fi înregistrată la Secretariat sau transmisă pe fax sau e mail, pe adresa secretariat@baroul-bucuresti.ro.,  fax: 021.312.10.84

      Coordonarea serviciului presupune, în principiu, prezența zilnică la Serviciul de Asistență Judiciară și obligatia coordonatorului de a nu asigura, direct sau prin interpuși, activități de asistență judiciară, în nici una dintre componentele sale definite de Legea nr.51/1995, OUG  nr. 51/2008 sau de legi speciale, pe întreaga durată a contractului și încă 12 luni de la încetarea acestuia.

 

DECAN,

Av. Ion Dragne