Consiliul Baroului București adresează avocaților interesați invitația de participare la seminarul internațional "Răpirea internațională de copii. Cooperare și prevenire", organizat la Roma la 23.11.2017 de către ICALI – Asociația Internațională a Avocaților italieni specializați în răpirile internaționale de copii, filiala LEPCA, Asociația Avocaților în Europa specializați în domeniul răpirilor de copii. Doritorii sunt rugați să transmita coordonatele direct organizatorului şi, în copie conformă, Ministerului Justiției, până cel târziu la 15.11.2017.

Mai multe informații pe site-ul www.icali.it.

Precizăm că toate cheltuielile de transport, cazare şi masă sunt suportate de către participanţi.