Consiliul Baroului Bucuresti informeaza membrii baroului ca, prin Hotararea nr. 1063/07.03.2015, Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania a adoptat Regulamentul privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Profesional a Avocatilor, ca baza legala a punerii in aplicare a prevederilor art. 251-264 din Statutul profesiei de avocat, privitoare la procedura medierii si arbitrajului.

                In conformitate cu prevederile art. 1.2 din Regulament, Curtea de Arbitraj Profesional a Avocatilor, denumita in continuare Curtea de Arbitraj, este organizata si functioneaza in cadrul fiecarui barou.

               Pentru organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj, art. 6.1. din Regulament prevede ca aceasta se compune dintr-un numar de 15-30 de arbitri, stabilit de catre Consiliul Baroului, desemnati din randul avocatilor baroului, respectiv din cadrul Baroului Bucuresti.

              Conditiile pentru ca un avocat sa fie inclus in lista de arbitri sunt reglementate de art. 6.3 din Regulament.

              In aplicarea Hotararii Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 1063/07.03.2015, Consiliul Baroului Bucuresti, intrunit in sedinta din 09.06.2015, invita avocatii interesati sa devina arbitri in cadrul Curtii de Arbitraj, ca, pana la 30 iunie 2015 sa isi exprime optiunea conform dispozitiilor art. 6.3 si 6.5 din Regulament.