LANSAREA PLATFORMEI DE PLĂȚI ONLINE

 

Baroul București informează avocații membri că a devenit operațional sistemul de plăți securizate online din site-ul baroului, secțiunea http://www.baroul-bucuresti.ro/taxe. ‎

Această modalitate de plată este menită să asigure efectuarea în condiții cât mai facile plata contribuțiilor profesionale de către membrii Baroului București.

Baroul reamintește avocatilor că plata contribuțiilor profesionale se poate realiza prin următoarele modalități:

  • Prin virament bancar în oricare dintre conturile de mai jos:
  1. RO63RNCB0080005630040001            B.C.R sucursala Lipscani bic : RNCBROBU
  2. RO38UGBI0000362012838RON          GARANTI BANK  bic : UGBIROBU
  3. RO33BTRLRONCRT0331511501       BANCA TRANSILVANIA  bic : BTRLROBU
  4. RO85BREL0002001156830100            LIBRA INTERNET BANK  bic : BRELROBU
  • Prin virament online cu accesarea secțiunii dedicate din site;
  • Prin achitarea, numerar sau cu card, la casieria de la sediul baroului, etajul 1.

Pentru evitarea disconfortului generat de aglomerarea la casierie, se recomandă optarea pentru variantele de plată de la distanță. Ca urmare a celor anunțate aici , Consiliul reamintește avocaților necesitatea respectării obligației profesionale prevăzute de art. 44 alin. (1) din Legea nr. 51/1995.

                           DECAN‎,

                           Avocat Ion Dragne