PLATA CONTRIBUȚIILOR PROFESIONALE  ANUNȚ IMPORTANT

 

 

Consiliul Baroului București a analizat în ședința din 29 august 2017 situația încasării contribuțiilor profesionale de la membrii baroului și a constatat că sunt avocați care nu s-au conformat obligației profesionale prevăzute de art. 44 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, înregistrând restanțe mai mari de 6 luni la plata contribuțiilor profesionale la sistemul propriu de asigurări a avocaților și a taxelor profesionale către Baroul București și Uniunea Națională a Barourilor din România. 

       Având în vedere că neplata contribuțiilor profesionale constituie atât o posibilă abatere disciplinară, cat și un prilej de demarare a procedurilor administrative prealabile suspendării dreptului de exercițiu al profesiei, Consiliul adresează colegilor avocați care înregistrează restanțe la plata contribuțiilorcătre Casa de Asigurări a Avocaților – Filiala București și a taxelor profesionale către Baroul București și Uniunea Națională a Barourilor din România recomandarea de remediere a întârzierilor până la 15.09.2017, dată la care se va evalua măsura în care avocații și-au îndeplinit obligațiile de plată și se va decide în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat.