CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI, constatand ca un numar de aproximativ 4600 de avocati nu au facut dovada indeplinirii obligatiei prevazute de art. 42 din Legea nr. 51/1995 si art. 231 din Statutul profesiei de avocat, privind depunerea dovezilor de incheiere a politelor de asigurare de raspundere profesionala,

Recomanda avocatilor din Baroul Bucuresti sa depuna la etajul IV, camera 407, copii certificate ale politelor de asigurare, pana cel tarziu la data de 31.01.2018, in vederea finalizarii Tabloului avocatilor pe anul 2018.

Copiile certificate se pot trimite si prin email: asigurari@baroul-bucuresti.ro.

Neindeplinirea acestei obligatii este de natura sa atraga aplicarea sanctiunii prevazuta de art. 231 alin. (7), respectiv neinscrierea in Tabloul anual al avocatilor cu drept de exercitare a profesiei in anul 2018.

 

DECAN,

Avocat Ion Dragne