Conform dispozitiilor legale si statutare, la Adunarea Generala Ordinara este permisa participarea avocatilor cu drept de exercitare a profesiei prin mandatar, indiferent de forma de exercitare a profesiei.

Toate formele de exercitare a profesiei pot asigura participarea avocatilor printr-un mandatar unic,  indiferent de numărul de mandanti.

Depunerea mandatelor se poate efectua in ziua Adunarii, la Sala Palatului sau, in avans, pana in 23 iunie, la sediul baroului, et. V, Cancelarie. Validarea mandatelor se va realiza in ziua Adunarii, odata cu validarea prezentei avocatilor mandatari.

Pentru inregistrarea valabila a mandatelor, mandatarul va depune mandatul redactat conform regulilor generale ale contractului de mandat, acceptarea mandatului fiind efectuata prin depunerea si inregistrarea acestuia la barou sau la locul adunarii.

Este permisa includerea mai multor mandanti in aceeasi procura, care sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele mentiuni: mandatarea dreptului de participare la Adunarea Generala Ordinara a Avocatilor si Adunarea membrilor Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A. din 24 iunie 2016, numele si prenumele mandantului, numarul de dosar profesional, numele si prenumele mandatarului, numarul de dosar profesional al acestuia, semnatura mandantului.

Se recomanda folosirea modelului de mai jos.

Nu este permisa mandatarea mai multor persoane de catre acelasi mandant.