Tematica privind conferinta din data de 16.05.2009 a d-nei lector Harsan Mihaela ; cod examen 000069 se modifica in felul urmator : "Preluarea companiei prin metoda LEVERAGED BUYOUT"