"Potrivit evidentelor inregistrate in conturile de pregatire profesionala ale avocatilor pentru anul 2011, un numar de 2528 de avocati nu si-au indeplinit obligatia de pregatire profesionala continua.

Invitam pe colegii avocati sa raporteze la timp indeplinirea obligatiei de pregatire profesionala, in conformitate cu art. 317 al 2 din Statutul profesiei de avocat, modificat si completat.

Neindeplinirea acestei obligatii constituie abatere disciplinara, in conformitate cu dispozitiile art. 43 din Legea 51/1995, republicata."