• Depunerea candidaturilor se va face la Cancelaria Baroului Bucuresti, et. V, camera 503, in perioada 12-18.02.2016.
  • Cererea de inscriere a candidaturii va fi insotita de declaratie-tip pe proprie raspundere.
  • Procesul-verbal cuprinzand lista candidatilor validati va fi afisat in 19.02.2016, ora 14.00.
  • Contestatiile impotriva Procesului-verbal vor putea fi depuse la Cancelaria Baroului pana la 22.02.2016, ora 16.00.
  • Consiliul Baroului Bucuresti va solutiona contestatiile in 23.02.2016 si va afisa in data de 24.02.2016 la sediul baroului si pe site lista finala a candidaturilor validate.
  • Inscrierile la Comisia de Numarare Voturi au loc in perioada 12-18.02.2016, la Cancelaria Baroului Bucuresti, et. V, camera 503.
  • In vederea inscrierii in Comisia de Numarare Voturi, avocatii vor indeplini conditiile prevazute de Regulamentul adoptat prin Hotararea Consiliului Baroului Bucuresti nr. 2/10.02.2015.
  • Componenta Comisiei de Numarare Voturi va fi afisata la sediul baroului si pe site la data de 24.02.2016.