INVITAȚIE SELECȚIE AVOCAT

PROIECT

STRENGTHENING MULTIDISCIPLINARY COOPERATION TO ENSURE AN EFFECTIVE REFERRAL, ASSISTANCE, RIGHTS PROTECTION FOR VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING

JUST/2015/JACC/AG/VICT/9221

Comisia Europeană Programul Justiție

 

   Proiectul este coordonat de către Asociația Pro Refugiu organizație non-guvernamentală cu sediul in Bucuresti (www.prorefugiu.org), în parteneriat cu Caritas International Belgia, Trabe Spania, Scandinanvian Human Rights Lawyers Suedia, Center for the Study of Democracy Bulgaria.

  Obiectivele principale ale proiectului constau în schimburi de bune practici, expertiză privind accesul victimelor traficului de persoane la sistemul de justitie, îmbunătătirea asistenței juridice/sociale/psihologice acordate victimelor traficului de persoane. Grupul tintă al proiectului il reprezintă avocati, procurori, magistrati, psihologi/psihoterapeuti, asistenti sociali. Activitățile proiectului constau în vizite de studiu, workshop-uri, training-uri transnationale și nationale, elaborare de publicații privind problematica traficului de persoane, asistența victimelor.

 

   Prezenta Invitație vizează selecția de către Asociatia Pro Refugiu a 1 Avocat, conform procedurilor inserate în cele 3 documente anexate:

 Anexa 1 Regulile Procedură de Selectie

 Anexa 2 Caietul de Sarcini

 Anexa 3 Tabel Publicații și Evenimente

 

 

ANEXA I      REGULI PROCEDURĂ DE SELECȚIE

1. Transmiterea de către candidați până la data de 14 Martie 2017 a următoarelor documente:

 1.1. Curriculum Vitae în limba Engleză, conținând informatii privind experiența juridică, în drept penal, experiența în proiecte nationale/transnationale, participare la conferinte/training-uri nationale și internationale problematica drept penal, protectia internatională a drepturilor omului, elaborare publicații.

 1.2. Copie diplomă de studii (licențiat/ă în drept)

 1.3. Copie card de avocat emis de Baroul București

 1.4. Copii ale diplomelor/certificatelor de participare la evenimente în România / în strainătate la conferințe, training-uri tematică drept penal, protecția internatională a drepturilor omului.

 1.5. Scrisoare de intenție în limba Engleză.

 1.6. Certificat care atestă cunoașterea limbii Engleze (nivel C1 – C2) emis de institutie acreditată în verificarea competentelor lingvistice într-o limbă străină.

 1.7. Tabel (anexa 3) completat cu informatii privind publicatii elaborate, evenimente (conferinte, training-uri) naționale și internationale la care candidatul a participat (având ca problematică drept penal, protectia drepturilor omului)

 Documentele menționate, trebuie transmise până la data de 14 Martie 2017 pe adresa de email a Asociatiei Pro Refugiu office@prorefugiu.org

 

2. Criterii de Selecție Avocat

2.1. Avocat Definitiv în Baroul Bucuresti

2.2. Cunoasterea limbii Engleze la nivel avansat (scris, vorbit, citit C1 – C2)

2.3. Foarte bune cunostiinte juridice teoretice și practice drept penal, legislație natională, europeană si internatională problematica traficului de persoane/drepturile victimelor traficului de persoane, protecția internatională a drepturilor omului.

2.4. Participare anterioară la conferințe/training-uri având ca tematică dreptul penal, protectia drepturilor victimelor infractiunilor, protecția internatională a drepturilor omului.

2.5. Experiența anterioară in elaborare de publicatii având ca tematică dreptul penal, protecția victimelor infractiunilor, protecția internatională a drepturilor omului.

2.6. Foarte bune abilităti de comunicare, inter-relationale, flexibilitate, capacitate de lucru în echipă.

 

3. Procedura de Selectie

 În vederea selectiei avocatului, vor fi parcurse mai multe etape:

 Etapa 1: Analiza experienței candidaților pe baza documentelor transmise pe email office@prorefugiu.org până cel tarziu la data de 14 Martie 2017.

Etapa 2: Proba interviu va fi sustinută de avocații care vor fi selectați pentru aceasta probă (pe baza analizării documentelor primite). Interviul va avea loc la biroul Asociatiei Pro Refugiu (strada CA Rosetti nr 17 Bucuresti). INTERVIUL VA FI SUSȚINUT DE CĂTRE CANDIDATI ÎN LIMBA ENGLEZĂ. Rolul interviului este de a verifica noțiunile juridice ale candidatilor privind problematica traficului de persoane, legislația natională, europeană si internatională în domeniu, abilitățile de comunicare în limba Engleză, inter-relaționare.

 Interviurile vor avea loc în perioada 16 Martie 2017 – 20 Martie 2017. Candidatii selectati vor fi notificati cu privire la ziua și ora exactă, printr-un email transmis pe data de 15 Martie 2017.

Etapa 3: In data de 21 Martie 2016 candidatul selectat va fi notificat pe email. Candidatii respinsi la proba interviu vor fi de asemenea notificați privind rezultatul.

 

ANEXA 2   CAIETUL DE SARCINI

1. Atributiile Avocatului în cadrul proiectului JUST/2015/JACC/AG/VICT/9221

1.1. Participare alături de echipa Asociatiei Pro Refugiu la un workshop & vizită de studiu la Bruxelles Belgia, în perioada 24 Aprilie 2017 – 26 Aprilie 2017. Obiectivele evenimentului schimb de bune practici problematica traficului de persoane, asistența juridică, socială, psihologică a victimelor traficului de persoane.

Informatii logistice pentru avocatul care va fi selectat:

-biletul de avion (clasa economic) va fi achizitionat si platit de către avocat. Acesta va transmite documentele justificative în original (bilet de avion, factura, boarding pass-uri) Asociatiei Pro Refugiu (ulterior evenimentului de la Bruxelles, până la finalul lunii Aprilie 2017) în vederea rambursării sumei cheltuite cu biletul de avion. Suma maximă care se poate rambursa avocatului este de 300 Euro calculati la cursul Comisiei Europene Infoeuro de la data plătii biletului de avion. Datele pentru bilet de avion: dus Bucuresti – Bruxelles (24 Aprilie 2017) si intors Bruxelles – Bucuresti (26 Aprilie 2017, zbor dupa ora 16.30 /17.00)

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

-cheltuieli de subzistență (cazare la hotel in Bruxelles, sosire 24 Aprilie 2017 si plecare 26 Aprilie 2017; mâncare și transport local în Bruxelles). Avocatul își va plăti cazarea la hotel, mâncarea și transportul local (autobuz/metrou, NU taxi) din bani proprii. Pe baza documentelor justificative în original (facturi hotel, chitanțe, bonuri fiscale mâncare, bilete de transport autobuz si/sau.metrou) i se va rambursa suma cheltuită până la un maxim de 400 Euro (pentru perioada 24 Aprilie 2017 – 26 Aprilie 2017).

 Rambursarea sumelor (maxim 300 euro/ bilet avion si maxim 400 euro/cheltuieli de subzistenta) se va efectua doar prin transfer bancar în contul avocatului. Nu se transmit bani în numerar.

 

1.2. Elaborare alături de echipa Asociatiei Pro Refugiu a unui Manual având ca problematică traficul de persoane, asistența victimelor.

 Manualul va fi elaborat de către Asociația Pro Refugiu în parteneriat cu organizatiile implicate în proiect din Spania, Belgia, Suedia și Bulgaria. Manual va fi elaborat în perioada Mai 2017 – Septembrie 2017.

Avocatul va fi implicat în redactarea în limba Engleză a unui Capitol din Manual (parte juridică) și în participarea la întâlnirea transnatională de la Bucuresti (15 Iunie 2017) la care vor fi prezenți și reprezentanti ai organizațiilor partenere, în vederea discutării tematicii care va fi inclusă în Manual.

 Materialul scris de către Avocat și inclus în Manual va fi diseminat în țară și în străinatate, atât în mediul online (publicare pe website-ul proiectului) cât si tipărit pe suport hartie. Avocatul va ceda Asociatiei Pro Refugiu toate drepturile de proprietate intelectuală, privind materialul elaborat în cadrul proiectului, în orice formă, inclusiv pe hartie si formă electronică.

Materialul scris în limba Engleza va fi transmis de către Avocat pe email Asociatiei Pro Refugiu, cu respectarea datelor care vor fi inserate în contractul drepturi de autor.

 Forma contractuală care se va încheia între Asociatia Pro Refugiu și Avocat va fi Contract Drepturi de Autor. Suma brută 400 Euro (din care se va reține, un procent de aproximativ 32% taxele aferente acestui tip de contract, de către Asociatie Pro Refugiu, în vederea plătii taxelor către autoritătile fiscale competente). Suma va fi inserată în Lei în contactul drepturi de autor, cu respectarea cursului EURO – LEI al Comisiei Europene Infoeuro.

1.3. Relatii Ierarhice în cadrul proiectului:

 Expertul Coordonator al Asociatiei Pro Refugiu va superviza, monitoriza, coordona activitatea Avocatului în proiect. Avocatul selectat își va desfăsura activitatea în proiect sub coordonarea Expertului Coordonator.

 

 

 

ANEXA 3

TABEL PUBLICAȚII ȘI EVENIMENTE

 

Numele si Prenumele Candidatului:

 

Vă rugăm să completati cele 2 tabele inserate mai jos

 În cazul în care este necesar, vă rugam inserati rânduri suplimentare.

 

PUBLICAȚII (vă rugam prezentați informatii privind publicatiile elaborate de către dumneavoastră în perioada 2010 – 2016)

 

Titlul publicației

 

Editura / Website-ul unde au fost publicate

Anul publicării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENIMENTE (vă rugăm prezentați informații privind conferintele/training-urile la care ați participat în perioada 2010 -2016 având ca tematică protecția internatională a drepturilor omului, protecția drepturilor victimelor infractiunilor, drept penal, legislatie europeană)

Denumire eveniment

Locația (tara si oras)

Data evenimentului

Organizatorul evenimentului