Baroul București informează avocații cu privire la solicitarea Ministerului Justiției de a remite observații și/sau propuneri de modificare și completare a noilor coduri (civil și de procedura civilă), cu rugămintea de a remite propunerile acestora direct la Ministerul Justiției la adresa de email evaluarecoduri@just.ro și în subsidiar (CC:) la UNBR unbr@unbr.ro, până la data de 26 mai 2017.

Fişiere