CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI

RECONVOACA

Adunarea Generală Ordinară a Avocatilor din Baroul Bucuresti pentru data de 02.06.2016, ora 14.00 , la Sala Palatului din Bucureşti.

  • Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Baroului Bucuresti va fi următoarea:

1.                  Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfăşurată în 2015;

2.                  Aprobarea raportului Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă în anul 2015;

3.                  Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea şi gestiunea sa pentru anul 2015;

4.                  Aprobarea cheltuielilor cu organizarea si functionarea structurilor jurisdictionale si administrative care isi desfasoara activitatea in cadrul sau pe langa Baroul Bucuresti;

5.                  Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2016;

6.                  Consultarea avocatilor privind initierea demersurilor pentru edificarea sau cumpararea unui centru de adunari si conferinte al Baroului Bucuresti, prin eforturi proprii sau in cooperare cu Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, Casa de Asigurari a Avocatilor sau Filiala Bucuresti a Casei de Asigurari a Avocatilor;

7.                  Diverse.

 

 

CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI,

DECAN,

Av. Ion DRAGNE