Baroul Dolj, începând cu anul 2007, a pus bazele editării unei publicaţii care să reflecte în principal activitatea profesională a avocaților craioveni, cu scopul de a face cunoscute preocupările lor, atât în identificarea problemelor curente în desfăşurarea profesiei de avocat, cât și în oferirea unor soluții pentru rezolvarea acestora, eforturi care s-au concretizat în proiectul REVISTA BAROULUI DOLJ – ”IUSTITIA”.

     Revista conține studii de doctrină, comentarii de jurisprudență, subiecte de interes pentru profesie, noutăţi legislative, aspecte privind pregătirea şi perfecţionarea avocaţilor, proiecte de viitor, etc.

     Vă informăm că nr.2/2014 al Revistei IUSTITIA va fi o ediție ocazionată de împlinirea a 150 ani de la intrarea în vigoare a Legii din 6 decembrie 1864 pentru constituirea corpului de advocaţi, lege prin care s-a realizat pentru prima dată în România organizarea profesiei liberale de avocat.

     Acest număr aniversar va trata cu precădere subiecte legate de evoluţia cadrului legislativ privind  profesia de avocat, rolul avocatului de-a lungul acestei perioade, statutul actual al avocatului, efectele ultimelor reforme din justiție privitor la avocatură, perpective ale profesiei.

   Avocatii interesati sunt rugati sa trimita materiale pe adresa office@barouldolj.ro