Ca urmare a celor dispuse în cadrul Adunării Generale a Avocaților din Baroul București, Decanul Baroului Bucuresti informează avocații cu privire la demersurile efectuale pentru transmiterea Rezoluției Adunării către Consiliul Superior al Magistraturii, instanțele de judecată din raza Baroului București și Ministerul Justiției, cu privire la:

  • Necesitatea respectării dispozițiilor legale privitoare la încetarea mandatului avocatului din oficiu în condițiile art. 91 alin. (4) din Noul Cod de procedură penală și
  • Necesitatea recunoașterii activității desfășurate de avocații desemnați în cauzele în care asistența este obligatorie, prin acordarea onorariilor stabilite prin Protocolul încheiat la 06.06.2015 între Ministerul Justiției și Uniunea Națională a Barourilor din România, reducerile urmând să aibă caracter de excepție și temeinic motivat.