Ca urmare a anuntului de promovare a stagiului de pregatire profesionala pentru tineri avocati  din Europa Centrala, de Est si de Sud-Est,  organizat in Germania, in perioada 22 mai - 4 iulie 2012 de catre Fundatia Germana pentru Cooperare Juridica Internationala,  Baroul Federal German  si Asociatia Avocatilor din Germania, in care Baroului Bucuresti ii sunt repartizate 1-2 burse,  s-au primit dosarele de candidatura ale urmatorilor avocati:

1. Av. def. ANTOCI-BLAJ Denisia

2. Av. def. BOGDAN Alina

3. Av. stag. GHEORGHE Irina

4. Av. stag. FAURE Patricia-Ioana

    In cadrul interviului de selectare a candidatilor, organizat de conducerea Baroului Bucuresti in data de 07 februarie 2012, orele 13.00-14.00, la sediul Baroului, comisia de evaluare a analizat conformitatatea dosarelor individuale de aplicatie, continutul calitativ al acestora, foarte buna cunoastere a limbii germane de catre candidati, experienta profesionala in drept civil si comercial, ca si gradul de motivatie pentru obtinerea bursei de stagiu. 

 
Ca urmare a punctajului obtinut in cadrul interviului, comisia de evaluare a stabilit urmatoarea ordine de calificare:

Locul 1 - Av. stag. FAURE Patricia-Ioana

Locul 2 - Av. def. BOGDAN Alina

Locul 3 (egalitate de punctaj): 

Av. def. ANTOCI-BLAJ Denisia  si Av. stag. GHEORGHE Irina

 
    Conducerea Baroului Bucuresti va inainta organizatorilor Stagiului de pregatire din Germania propunerile pentru locurile 1 si 2, ramanand la latitudinea acestora de a acorda avocatilor din Baroul Bucuresti una sau doua burse,  pentru anul 2012.

   Candidatii sunt felicitati de conducerea Baroului pentru cunostintele profesionale acumulate, potrivit stagiului de activitate profesionala, ca si pentru competentele lingvistice pe care le poseda (buni cunoscatori a cel putin doua limbi straine).

    Compartimentul Pregatire profesionala din cadrul Baroului ii va informa pe candidatii selectati asupra demersurilor ulterioare.