HOTĂRÂRE

 

     Avand in vedere finalizarea inscrierilor la examenul de primire in profesie, sesiunea septembrie 2015,

     Urmare a verificarii indeplinirii conditiilor de primire in profesia de avocat a candidatilor care au solicitat inscrierea la examenul de primire în profesia de avocat şi de admitere în cadrul I.N.P.P.A., în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar,

     Urmare a verificarii indeplinirii conditiilor de primire in profesia de avocat a candidatilor care au solicitat inscrierea la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv, cu exceptia conditiei privind definitivarea in functia juridica exercitata anterior, conform art. 2 alin (4) din Regulamentul-cadru de examen adoptat prin Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 1117/05.06.2015,

 

     Tinand cont de prevederile art. 7 alin (9-12) si art. 27 alin (8-11) din Regulamentul-cadru de examen adoptat prin Hotararea Consiliului U.N.B.R. 1117/05.06.2015,

     In baza dispozitiilor art. 56 alin. (2) lit a) si e) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicata,

     In temeiul prevederilor art. 20 si art. 73 alin (3) din Statutul profesiei de avocat,

CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se valideaza rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de primire in profesia de avocat a candidatilor care au solicitat inscrierea la examenul de primire în profesia de avocat şi de admitere în cadrul I.N.P.P.A., în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar (Anexa nr. 1).

Art. 2 Se valideaza rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de primire in profesia de avocat a candidatilor care au solicitat inscrierea la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv, cu exceptia conditiei privind definitivarea in functia juridica exercitata anterior, conform art. 2 alin (4) din Regulamentul-cadru de examen adoptat prin Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 1117/05.06.2015 (Anexa nr. 2).

Art. 3 Rezultatele verificarii prezentate conform modelului comunicat de catre I.N.P.P.A. se vor afisa la sediul baroului si se vor publica pe site in data de 20.08.2015, ora 14.00.

Art. 4. Candidatii respinsi in urma verificarii pot formula contestatii în termen de 24 de ore de la afisarea listei la sediul baroului, respectiv pana in data de 21.08.2015, ora 14.00.

Art. 5 Prezenta hotarare insotita de anexele cuprinzand rezultatele verificarii se aduce la cunostinta publica prin afisare si publicare pe site-ul baroului si se comunica I.N.P.P.A.

Art. 6 Compartimentul Secretariat-Cancelarie va aduce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari.

 

CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI

DECAN,

Av. Ion DRAGNE

 

 

Nr. 21/19.08.2015