Facultatea de Drept a Universității Româno-Americană din București și

Facultatea de Drept a Universității Nicolae Titulescu din București

organizează:

ȘCOALA DE VARĂ ȘI CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE

DREPTUL AFACERILOR

EDIȚIA A III–A

REFORMAREA DREPTULUI AFACERILOR PRIN NOILE CODURI

Universitatea Româno-Americană, București

11 - 14 septembrie 2014

Acreditare INPPA: în curs de acreditare
Acreditare INPPI: 12 ore de pregătire profesională

 

Manifestarea anuală își propune să răspundă cerințelor specialiștilor în drept de a deține informații privind noutățile legislative, doctrinare și jurisprudențiale, precum și cu privire la cele mai bune practici din domeniul dreptului afacerilor.

În prim planul dezbaterilor se vor afla Noile Coduri și Codul Insolvenței.

Intervenienții sunt reputați specialiști ai Dreptului, profesori, magistrați, cercetători, avocați, arbitri, practicieni în insolvență și formatori, și, pe parcursul a trei zile, vor susține prelegeri pe teme de maxim interes pentru dreptul afacerilor.

PROGRAM:

Joi, 11 septembrie 2014

 

9:00 - 9:30    Înregistrarea participanților

9:30 – 10:00  Deschiderea conferinței

 

Cuvânt de deschidere:

Prof. univ. dr. Ovidiu Folcuț, Rector Universitatea Româno-Americană

Prof. univ. dr. Gabriel Boroi,  Rector Universitatea „Nicolae Titulescu”

Conf. univ. dr. Mihaela Prună, Decan Facultatea de Drept,

Universitatea Româno- Americană

10:00 – 11.30

Moderator – Luminița Tuleașcă

Prof. univ. dr. hc. Stanciu D. Cărpenaru, Universitatea București, Domeniul de aplicare al procedurii insolvenței în dreptul român.

Prof. univ. dr. Smaranda Angheni, Rector Universitatea “Titu Maiorescu” București, Regimul juridic al aporturilor asociaților la capitalul social al societăților.

Prof. univ. dr. Gabriel Boroi, Universitatea „Nicolae Titulescu” București, Unele probleme practice privind căile de atac în procesul civil.

Prof. univ. dr. Viorel Roș, Universitatea „Nicolae Titulescu” București,  Arbitrajul în noua reglementare.

11:30 - 12:00  Pauză de cafea

 

12:00 –13:30

Moderator: Vasile Nemeș

Lector univ. dr. avocat Ion Dragne, Universitatea „Nicolae Titulescu” București: Căile procesuale de recuperare a creanțelor.

Prof. univ. dr. Augustin Fuerea, Universitatea „Nicolae Titulescu” București: Aplicarea Codului civil și a Codului de procedură civilă în raport cu Dreptul internațional și cu Dreptul Uniunii Europene.

Avocat Simona Miloș, Președinte al Institutului Național de Pregatire a Practicienilor în Insolvență,  Avocat Andreea Deli: Elementele de noutate în Codul Insolvenței. Principiile și implementarea acestora.

 

13:30– 14:30  Pauză de masă

 

14:30 – 17:00

Moderator:  Sergiu Golub

Conf. univ. dr. avocat Lucian Săuleanu, Universitatea din Craiova: Codul civil - dreptul comun în materia societăților. Repere pentru o reconfigurare a materiei.

Lector univ. dr. avocat Luminița Tuleașcă, Universitatea Româno-Americană București: Întrăinarea patrimoniilor de afectațiune.

Conf. univ. dr. avocat Vasile Nemeș, Universitatea „Nicolae Titulescu” București: Insolvența societăților de asigurare în actuala reglementare. 

Asist. univ. dr. Sergiu Golub, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca: Clauza de rezervă a proprietății. Codul civil vs. Codul insolvenței. 

Lector univ. dr. avocat Manole Ciprian Popa, Universitatea București: Grupurile de societăți în contextul  noului Cod civil.

 

Vineri, 12 septembrie 20014

 

9:30 – 11:00

Moderator: Gina Orga Dumitriu

Valentina Burdescu, Director Direcția Buletinul procedurilor de Insolvență, Oficiul Național al Registrului Comerțului: Implicațiile Noului Cod civil și Noului Cod de procedură civilă asupra registrului comerțului.

Prof. univ. dr. Mihai Șandru, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” București: Influența dreptului Uniunii Europene în Noul cod civil.

Conf. univ. dr. Mihaela Florentina Prună, Universitatea Româno-Americană București: Caracteristici ale comunicării nonverbale în afaceri.

Executor judecătoresc Bogdan Dumitrache, formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii: Aspecte privind executarea silită împotriva profesioniștilor.

 

11:00 – 11:30  Pauză de cafea

 

11:30 – 13:00

Moderator: Bogdan Dumitrache

Judecător drd. Eugenia Voicheci, Înalta Curte de Casație și Justiție, Secţia a II-a civilă: Contractele în concepția noilor coduri.

Lector univ. dr. avocat Radu Rizoiu, Universitatea București, formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii: Ipoteca asupra conturilor bancare la proba insolvenței.

Prof. univ. dr. avocat Gheorghe Piperea, Universitatea București: Noutățile esențiale ale legii insolvenței.

 

13:00 – 14:00 Pauză de masă

 

14:00 – 15:30

Moderator: Dan Alexandru Sitaru

Judecător Mădălina Elena Afrăsinie, Tribunalul București - Președinte al Secției a VI-a civilă: Intervenția la Registrul Comerțului - un instrument de blocare a activității societăților comerciale; Impactul termenelor prevăzute de art. 200 – 201 C.proc.civ. în cazul litigiilor cu profesioniști.

Lector univ. dr. judecător Diana Ungureanu, Curtea de Apel Pitești, Secţia civilă şi de contencios-administrativ şi fiscal, formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii: Rolul acțiunilor colective în aplicarea privată a dreptului concurenței.

Judecător dr. Carla Anghelescu, Judecătoria Sector 1 București: Aspecte practice privind somația europeană de plată.

 

15:30 – 16:00  Pauză de cafea

 

16:00 – 17:30

Moderator: Gabriela Fierbințeanu

Lector univ. dr. Gina Orga Dimitriu, Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu: Controlul clauzelor abuzive - soluții și capcane.

Practician în insolvență ec. Eduard Pascal, Managing Partner Eurobusiness LRJ S.P.R.L. Iași: De la faliment la reorganizare.  

Lector univ. dr. avocat Andrei Săvescu, Universitatea Româno-Americană București: Regimul juridic al motorului de căutare.

Lector univ. dr. Horațiu Răzvan Radu, Universitatea Româno-Americană București, Agentul Guvernului României la Curtea de Justiție a Uniunii Europene: Considerații privind jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

 

Sâmbătă, 13 septembrie 2014

 

9:30 – 11:00  

Moderator: Mihai Hotca

Prof. univ. dr. avocat Mihai Hotca, Universitatea „Nicolae Titulescu” București: Impactul noului Cod penal asupra dreptului afacerilor.

Procuror Cristina Voicu, Departamentul Național Anticorupție – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procuror dr. Laurentiu Sorescu, Parchetul de pe lângă Tribunalul București, formator în cadrul Institutului Național de Magistratură: Standardul de probă în materia confiscării extinse.

Asist. univ. dr. avocat Tudor Valerică, Universitatea Româno-Americană București: Câteva probleme de aplicare a legii penale noi.

Judecător  Claudia Jderu, Tribunalul București Secţia a II-a Penală, formator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii: Mijloace de probă în procesul penal, examen jurisprudențial al Curții Europene a Drepturilor Omului.

 

11:00 – 11:30 – Pauză de cafea

 

11:30 – 13:00  

Moderator: Manole Ciprian Popa

Avocat dr. Mihaela Mocanu, redactor șef la Revista Română de Dreptul Afacerilor,

Avocat Cornel Popa, partener Țucă, Zbârcea & Asociații: Stabilirea și ajustarea prețului contractual de către un terț.

Asist. univ. dr. Gabriela Fierbințeanu, Universitatea „Nicolae Titulescu” București: Masele patrimoniale - avantaje și dezavantaje în procedura insolvenței. 

Conf. univ. dr. Eugen Hurubă, Universitatea ”Petru Maior” Tîrgu-Mureș, Aspecte privind poprirea conturilor bancare ale profesioniștilor.

Lector univ. dr. avocat Dan Alexandru Sitaru, Universitatea „Nicolae Titulescu” București: Răspunderea membrilor organelor de conducere în procedura insolvenței.

 

v   

Manifestarea este destinată profesioniștilor Dreptului și studenților.

 

Perioada de inscriere: 23 iunie 2014 – 5 septembrie 2014.  Locurile sunt limitate!

 

Înscrierea se face prin email, prin completarea formularului electronic (click aici) și transmiterea lui la următoarea adresa de email: scoaladevaradrept@rau.ro

 

Taxa de participare este de 200 lei/persoană, cu reducere pentru studenți la: 150 lei/persoană, și se plătește în contul bancar: RO75BRDE410SV98563894100, deschis la Banca Română de Dezvoltare - Groupe Societe Generale, Agenția Universitatea Româno-Americană, beneficiar Universitatea Româno-Americană, cu sediul în București, B-dul Expoziției nr. 1B, CUI: 9081408, cu mențiunea „Taxă pentru Școala de Vară de Dreptul Afacerilor 2014”.

 

Participanții din alte localități, cu prioritate acordată studenților, vor fi cazați, la cerere și contra-cost, în Căminul Hotel din Campusul Universității Româno-Americană din București, B-dul Expoziției nr. 1B, sector 1.

Persoane de contact:

                                  Asist. univ. dr. Gabriela Fierbințeanu tel: 0722 241 980

                                  Asist. univ. Claudia Son – tel: 0722 779  090

 

Directori de proiect:

Lector univ. dr. Luminița TULEAȘCĂ

Conf. univ. dr. Mihaela PRUNĂ

Conf. univ. dr. Vasile NEMEȘ

 

Sponsor al evenimentului:

 SOCIETATEA DE AVOCATURĂ NEMEȘ & ASOCIAȚII 

Parteneri:

Institutul Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență

Editura Universul Juridic

Asociația Română de Drept și Afaceri Europene

Editura Wolters Kluwer

Partener media: Juridice.ro

Pentru informații complete, vă rugăm să  vizitați website-ul nostru: http://scoaladevaradrept.rau.ro/