Consiliul Baroului București, întrunit în ședința din 16 mai 2017, a luat act de documentul elaborat de Uniunea Națională a Barourilor din România prin Departamentul de Coordonare a Asistenței Judiciare, cu rol de informare scrisă ce ar trebui înmânat suspecților, inculpaților sau persoanelor în cadrul procedurilor penale ori persoanelor căutate în baza unui mandat european de arestare, cu privire la drepturile acestora.