Baroul București informează formele de organizare ale profesiei și orice alte persoane interesate cu privire la organizarea unei selecții de oferte în vederea prestării serviciilor de consultanță pentru implementarea cadrului operaţional în vederea asigurării conformării la cerinţele  Regulamentului  679/2016  al Parlamentului European  (GDPR).

            Oferta va contine propunerea de servicii de evaluare și implementare GDPR și propunerea financiara.

            Ofertele se pot transmite la adresa de e-mail: resurseumane@baroul-bucuresti.ro, până la data de 2 iulie 2018 ora 16.00.