La solicitarea membrilor Baroului București, Consiliul Baroului, în cooperare cu Baroul Federal German și cu Uniunea Internațională a Avocaților organizează o a doua ediție a Seminarului internațional din 05 iunie 2010 ce s-a desfășurat în Aula Magna a Facultății de Drept - Universitatea din București, cu tema:
"Aspectele actuale ale legislaţiei europene privind procedura civilă și Vânzarea internaţională a mărfurilor (CISG)"
care marchează deschiderea programului de pregătire profesională continuă.

 
PRECIZĂRI:

Seminarul se adresează membrilor Baroului Bucureşti care nu au participat la prima ediție a seminarului din 05 iunie 2010.  Înscrierea se va face, începând cu data de 16 august a.c, prin completarea aplicaţiei electronice "Cursurile BB de Pregătire Continuă" (disponibilă pe http://www.baroul-bucuresti.ro/inscriere-pregatire - partea stângă a paginii principale).

Limba seminarului: Seminarul va beneficia de traducere simultană lb. germană/lb. română/lb. germană.
Credite: 12 (ore de pregătire recunoscute de Barou)
Nr. locuri: 140
Locul de desfășurare: Sala de festivități Av. Flavius Teodosiu - etaj 6 - Baroul București


IMPORTANT: rugăm participanții care se înscriu, dar nu mai pot participa la Seminar, să anunțe imposibilitatea de participare la tel 021/315.45.37 sau e-mail: pregatireprofesionala@baroul-bucuresti.ro, pentru a putea pune locurile la dispoziția altor doritori.
-          Cele 140 de locuri nu pot fi suplimentate.
-          Avocații care doresc să participe, dar nu au posibilitatea să se înscrie online, sunt rugați să se prezinte pentru înscriere, la Departamentul Pregătire profesională, camera 506, zilnic, între orele 10:00 - 14:00. 


PROGRAMUL SEMINARULUI:

09:15 - 09:45

Înregistrarea participanţilor

Registration of participants

09:45 - 10:00

Mesaje de bun-venit şi deschiderea Seminarului

Welcome and Opening of the Seminar

10:00 - 11:30

Prof. Dr. Bernd Reinmüller:

"Drept European de Procedură Civilă - Regulamentul Bruxelles I"

Prof. Dr. Bernd Reinmüller:

"European Law of Civil Procedure - Brussels I Regulation".

11:30 - 12:00

Pauză de cafea

Coffee Break

12:00 - 13:30

Prof. Dr. Burghard Piltz:

"Drept Internaţional Privat European - Regulamentul Roma I şi Convenţia ONU privind Vânzarea internaţională a mărfurilor (CISG)"

Prof. Dr. Burghard Piltz:

"European Private International Law - Rome I Regulation and UN-Convention on the International Sale of Goods (CISG)"

13:30 - 14:30

Pauză

Lunch Break

14:30 - 15:30

Prof. Dr. Burghard Piltz şi Prof. Dr. Bernd Reinmüller:

Studiu de caz şi Dezbateri

Prof. Dr. Burghard Piltz and Prof. Dr. Bernd Reinmüller:

Case Study and Question Round

15:30 - 16:00

Pauză de cafea

Coffee Break

16:00 - 17:00

Prof. Dr. Burghard Piltz şi Prof. Dr. Bernd Reinmüller:

Studiu de caz şi Dezbateri

Prof. Dr. Burghard Piltz and Prof. Dr. Bernd Reinmüller:

Case Study and Question Round

17:00

Sfârşitul Seminarului

End of the Seminar