" Repere actuale ale procedurii insolventei.Criza financiara si insolventa in Romania.Deschiderea procedurii si efectele acesteia.Anularea actelor frauduloase. Raspunderea membrilor si cadrelor de conducere."

 

- curs de formare continua, Lector  Av. DELEANU Vasilesi Av. POPA Mariana, 16 iunie 09