"Suport de curs  "Arbitrajul - alternativa la justitia statala" (partea  a II-a & partea a III-a)

- curs de formare continua, Lector  Av.drd. Alina COBUZ-BAGNARU, 13 & 14 iunie 09