ZIUA  AVOCATULUI la BAROUL BUCUREȘTI

Joi 20 Iunie 2013, în ambianța sălii de festivități “Avocat Flavius TEODOSIU”,  a Baroului București în cadrul manifestărilor dedicate ZILEI AVOCATULUI din ROMÂNIA, a avut loc un eveniment de primă mărime, în organizarea Consiliului Baroului București:

 

 

I N T E R F E R E N Ț E          C U L T U R A L E:

A R T Ă     și     A V O C A T U R Ă

 

În cadrul primei părți a evenimentului, în ambianța foaierului sălii de festivități a Baroului București, a avut loc vernisajul expoziției de pictură “Hermeneutica culorilor” cuprinzând tablouri și desene în cărbune, realizate de dna. avocat Mariana DANCĂU din Baroul București.

Vernisajul s-a bucurat de participarea unui număr însemnat de iubitori de artă și cultură, avocați ai Baroului București.

La eveniment au fost prezenți:

-     Decanul Baroului București avocat Ion Ilie – Iordăchescu

-     Consilier avocat Mihai Alexandru TĂNĂSESCU

-     Consilier avocat Iosif FRIEDMANN – NICOLESCU, amfitrionul manifestării

 

Invitat la acest vernisaj a fost profesorul de pictură Florian LUCAN de la Școala de Artă București.

Decanul Baroului București a rostit o scurtă alocuțiune, în care a punctat evoluția profesiei de avocat în actuala conjunctură economico – socială, în perspectiva datei de 24 Iunie, când este ZIUA AVOCATULUI din ROMÂNIA.

Profesorul pictor Florian LUCAN a abordat aspectele complexității pasiunii: pictor – avocat. Punctând totodată punctele de convergență dintre pictură și profesia de avocat.

În cuvântul său, amfitrionul manifestării, avocat Iosif FRIEDMANN - NICOLESCU, a subliniat că este o plăcută surpriză, să constați că un avocat care trăiește în lumea complexă a tribunalelor este autorul unor lucrării de artă plastică care transmit o emoție artistică deoasebită, folosind culorile cu o armonie deosebită. Dorește ca acest prim vernisaj al pictoriței avocat Mariana DANCĂU să fie urmat de alte și alte vernisaje.

 

În partea a doua a evenimentului, vernisajul a fost urmat, în cadrul programului de pregătire profesională continuă a avocaților, cu prelegerea publică „O viziune hermeneutică asupra textelor din procedura civilă“, susținută de avocat Iosif Friedmann-Nicolescu, Consilier al Baroului. Prelegerea a fost interactivă, analizându-se texte din Codul de procedură civilă din perspectiva Teoriei dreptului.