UPDATE:

Sunt invitati să participe la Ziua Baroului Bucuresti și candidații care au promovat examenul de admitere în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2017. Accesul acestora va fi posibil în baza unui act de identitate valabil.Participarea acestora este gratuită.

 

Baroul București și Filiala București-Ilfov a Casei de Asigurări a Avocaților au plăcerea să invite avocații membri la manifestările ocazionate de „Aniversarea a 186 de ani de avocatură în București“, care se vor desfășura în 23 septembrie, la Palatul Parlamentului.

Regăsiți mai jos programul evenimentului.

În a doua parte a evenimentului, avocații participanți pot fi însoțiți de persoane care nu au calitatea de avocat. Participarea eventualilor însoțitori este permisă pe bază de invitație, obtinută prin achitarea sumei de 50 lei/persoană, la Casieria Baroului, etajul IV. Invitațiile se pot ridica și in ziua evenimentului, de la Intrarea C1.

Pentru insoțitorii avocaților stagiari și cei ai avocaților pensionari NU se percepe taxa.

Accesul participantilor se va realiza prin Intrarea C1, în baza legitimației/cardului de avocat/actului de identitate, cu respectarea regulilor de acces in Palatul Parlamentului. Prezentarea documentului de identitate profesională este obligatorie.

 

PENTRU PARTICIPAREA LA EVENIMENT ESTE RECOMANDATA, DAR NU OBLIGATORIE, INSCRIEREA IN APLICATIA ONLINE DIN SITE-UL BAROULUI.

https://www.baroul-bucuresti.ro/util/ppc_ev/668