Uniunea Nationala a Barourilor din Romania anunta organizarea examenului de primire in profesie a persoanelor care s-au definitivat in alte profesii juridice, incepand cu data de 10 noiembrie 2010.
Candidatii vor depune dosarul de inscriere la baroul in circumscriptia caruia solicita sa isi exercite profesia.

In ceea ce priveste procedura inscrierii si desfasurarea examenului, se aplica, prin asemanare, prevederile Deciziei Consiliului UNBR nr.268/22.09.2007 modificata si completata prin Hotararea nr.844 din 11 septembrie 2010 a Consiliului U.N.B.R.
Tematica si bibliografia sunt cele prevazute in Anexa 4 la Hotararea nr. 843 a Consiliului U.N.B.R din 11 septembrie 2010.
Dosarele de inscriere se vor depune la secretariatul Baroului Bucuresti, in perioda 24.09.2010 - 15.10.2010, intre orele 10.00 - 14.00. Cererea-tip de inscriere se poate descarca de aici sau ridica de la secretariatul baroului.

La cerere se anexeaza urmatoarele documente:

a) certificatul de naştere, în copie certificată;
b) actul de identitate, în copie certificată;
c) diploma de licenţă sau adeverinţă provizorie, în copie certificată; în cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia certificată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită, dacă înscrisul a fost eliberat până la data înscrierii la examen;
d) dovada formei de învăţământ absolvite (zi, frecvenţă redusă, învăţământ la distanţă) în situaţia în care diploma de licenţă sau adeverinţa provizorie nu face această precizare;
e) dovada de plată a taxei de înscriere la examen în original;
f) certificatul de cazier judiciar eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
g) certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică,  eliberat de instituţia sanitară stabilită de barou şi menţionată în anunţul de organizare a examenului efectuat de barou;
h) certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.
i) carnetul de munca, in copie certificata, avand inscrise toate mentiunile la zi;
j) dovada promovarii, a examenului de definitivare in functia juridica indeplinita anterior ( in conditiile prevazute in Regulamentul de examen aprobat prin Hotararea nr.844 din 11 septembrie 2010).

Taxa de inscriere la examen este de 700 lei (inclusiv TVA), putand fi achitata dupa cum urmeaza: la casieria baroului - etaj 4; in contul Baroului Bucuresti RO63RNCB0080005630040001 deschis la B.C.R. - Sucursala Sala Palatului, cod fiscal RO 4283155.

Relatii suplimentare se pot solicita la sediul baroului, telefoane 021.311.19.10, 021.315.45.38, 021.314.93.38 sau pe site-ul baroului.

Documente utile: