DECANUL BAROULUI BUCUREŞTI

A  SOLICITAT

AVOCATULUI POPORULUI, INVOCAREA EXCEPŢIEI DE NECONSTITUŢIONALITATE A PUNCTULUI 1 DIN TITLUL I „DISPOZIŢII GENERALE” DIN HOTĂRÂREA PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR.571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL, APROBAT PRIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.44/2004, REFERITOR LA ABROGAREA PUNCTULUI 1 DIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.44/2004 PUBLICATA ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI PARTEA I, NR.112 DIN 6 FEBRUARIE 2004

Fişiere