CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Avocatilor, in data de 13 aprilie 2014, ora 9.00,

la SALA PALATULUI.

PREZENTA ESTE OBLIGATORIE.

Absenta nejustificata constituie abatere disciplinara grava, in conditiile art. 43 din Legea nr. 51/1995 si art. 232 alin. (2) si (3) din  Statutul profesiei de avocat

Ordinea de zi:

  1. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfăşurată în anul 2013;
  2. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului financiar-contabil pentru anul 2013;
  3. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă în anul 2013;
  4. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea şi gestiunea sa pentru anul 2013;
  5. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a proiectului de buget pentru anul 2014.